Cool Index Kings, images

0
20

Check out these Index kings, images:

Carl Jacob Waldemar von Schmettow (1744 – 1821)
Index kings,
Image by Trondheim byarkiv
Format: Fotopositiv
Dato / Date: 1897
Fotograf / Photographer: Erik Olsen (1835 – 1920)
Sted / Place: Trondheim
Oppdatert / Update: 04.11.2015 [lenke til Geni]

Wikipedia: Carl Jacob Waldemar von Schmettow (1744 – 1821)

Geni: Carl Jacob Waldemar von Schmettow (1744 – 1821)

NTNU: Af Grev Schmettows Correspondance 1813 – 1814

Dansk biografisk Lexikon: Carl Jacob Valdemar Schmettow (1744 – 1821)

Store Norske Leksikon: Carl Jacob Waldemar von Schmettow (1744 – 1821)

Wikipedia: Rigsgreve
Wikipedia: Duell

Wikipedia: Tyttebærkrigen
Wikipedia: Krigen med Sverige 1808 – 1809
Wikipedia: Krigen med Sverige 1814

Eier / Owner Institution: Trondheim byarkiv, The Municipal Archives of Trondheim
Arkivreferanse / Archive reference: Tor.H41.B41.F3081

Merknad: Fra utstillingen i anledning Trondhjems 900-årsjubileum i 1897.

Utstillingstekst i Trondhjems 900 Aars Jubilæum: Katalog for Den Historiske Udstilling i Trondhjem 1897:

601. Schmettow, Carl Jacob Waldemar, tysk Riksgreve, f. 26/12 1744, d. paa Rotvold 21/4 1821, Søn af No. 600 [Woldemar Hermann von Schmettow 1719 – 1785], General.
Deltog 1763 i Syvaarskrigen paa preussisk Side, var 1765 i fransk og 1769 i russisk Tjeneste, hvorfra Afsked 1770 som Oberst. 1774 Oberst i dansk Tjeneste, 1776 Chef for 3die og ved Armeforandringen i 1789 for 2det T.hjemske Regiment, 1787 Generalmajor, deltog 1788 som Chef for 2den Feltbrigade i Felttoget mod Sverige, 1802 Generalløitnant og 1814 høistkommanderende General nordenfjelds efter General G. F. v. Krogh og s. A. General. Afskediget 12/1 1815. Med sin Hustru Stinchen Anna Catharina Mølmann (f. 1757, d. 1820), Dtr. af No. 595 [Hans Ulrich Mølmann 1714 – 1778] og 596 [Gudlov Hveding 1722 – 1799], arvede han en stor Formue og adskillige faste Eiendomme, deriblandt Harmoniens nuvær. Gaard, hvori han boede om Vinteren, og Rotvold (dengang én Gaard), hvor han boede om Sommeren. Han førte et stort og gjæstfritt Hus; navnlig er hans Fester paa Rotvold omtalte i Datidens Aviser og Reisebeskrivelser. Rotvold blev ved hans Død delt og gik over til hans Svigersønner Amtmand Grev F. C. af Trampe (No. 604 [Grev Fredrik Christopher af Trampe 1779 – 1832]) og Hofraad Collin (Se No. 602 [Hans Collin 1784 – 1861]).
OM., Brystbill. i 1/2 Størr. (iført sit Regiments Uniform). * Fabrikeier Th. Hansen.

Schmidt, Olaus: Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab – Matrikkel 1760 – 1960 (Trondheim 1960), s. 40: "6. aug. 1781 – Schmettow, Carl Jacob Waldemar, greve. Oberst og sjef for 3. Trondhjemske Nationale Infanteriregiment, sluttelig komm. general nordenfjells og kommandant i Trondhjem, general 1814, etter sin svigerfar, lagmann H. U. Møllmann eier av gården Rotvold i Strinda m. v. Hans brevveksling med de dansk-norske statsoverhoder og tidens ledende militære – politiske personligheter etc. i Selskapets håndskriftsamling, herav er trykt: Af grev Schmettows Correspondance (1813 og 1814), ved C. A. Müller, i Skr. i det 19. årh., Bd. 5, også separat."


Carl von Schmettow var tysk greve fra Bayern og yrkesmilitær. Allerede som 12-åring begynte hans militære karriere i hans fars danske regiment. I 1765 mistet han tre fingre i en duell.

I 1788 deltok han i Tyttebærkrigen som sjef for 2. feltbrigade. Neste år ble han sjef for 2. Trondhjemske Infanteriregiment.
Under krigen med Sverige 1808 – 1809 var han sjef for 2. brigade.

Carl von Schmettow representerte kong Christian Frederik i forhandlinger med svenskene, og ble bl.a. tilbudt posten som utenriksminister – dette avslo han.

Schmettow hadde en meget tydelig og uttrykt antipati både mot svenskene og Karl Johan i lang tid etter 1814.

Carl von Schmettow var både frimurer og medlem av DKNVS. Han var gift med Stinchen Mølmann og eide således Rotvoll gård, Arildsløkken, Harmonien og Mostadmark Jernverk i Malvik.

Carl von Schmettow was originally a german count from Bavaria and a professional military. He started his military career as a 12-year-old in his father’s danish regiment. In 1765 he lost three fingers in a duel.

In 1788 he participated in the Lingonberry War as commander of the 2. field brigade. The next year he became commander of 2. Trondhjem Infantry Regiment.
He was commander of the 2. brigade during the war with Sweden 1808 – 1809.

Carl von Schmettow represented king Christian Frederik during negotiations with the swedes, and was offered the position of foreign minister – an offer which he dismissed.

Schmettow had a very clearly expressed antipathy towards Sweden and king Carl Johan for a long time after the events of 1814.

Carl von Schmettow was both a freemason and a member of the Royal Norwegian Society of Sciences and Letters. He was married to Stinchen Mølmann, and as such he came into possession of the mansion and country estate at Rotvoll, the Arildsløkken estate, the Harmonien mansion in Trondhjem and the Mostadmark Ironworks in Malvik county.

Image taken from page 39 of ‘The Historical Geography of the Clans of Scotland. (Map of the Clans of Scotland) [and other diagrams]’
Index kings,
Image by The British Library
View this map on the BL Georeferencer service.

Image taken from:

Title: "The Historical Geography of the Clans of Scotland. (Map of the Clans of Scotland) [and other diagrams]"
Author: JOHNSTON, Thomas Brumby – and ROBERTSON (James Alexander)
Contributor: ROBERTSON, James Alexander – Colonel, F.S.A. Scot
Shelfmark: "British Library HMNTS 10370.ff.16."
Page: 39
Place of Publishing: Edinburgh
Date of Publishing: 1872
Issuance: monographic
Identifier: 001889397

Explore:
Find this item in the British Library catalogue, ‘Explore’.
Download the PDF for this book (volume: 0) Image found on book scan 39 (NB not necessarily a page number)
Download the OCR-derived text for this volume: (plain text) or (json)

Click here to see all the illustrations in this book and click here to browse other illustrations published in books in the same year.

Order a higher quality version from here.